January 2019
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
December 30, 2018 December 31, 2018

Westside Area New Years Eve Mini-Marathon 8:00 pm

Westside Area New Years Eve Mini-Marathon 8:00 pm
January 1, 2019

Westside Area New Years Eve Mini-Marathon 8:00 pm

Westside Area New Years Eve Mini-Marathon 8:00 pm
January 2, 2019 January 3, 2019 January 4, 2019 January 5, 2019
January 6, 2019

ASC Meeting 1:00 pm

ASC Meeting 1:00 pm
January 7, 2019 January 8, 2019

Activities Subcommittee Meeting 6:30 pm

Activities Subcommittee Meeting 6:30 pm
January 9, 2019 January 10, 2019 January 11, 2019 January 12, 2019
January 13, 2019 January 14, 2019 January 15, 2019

H&I Subcommittee Meeting 7:00 pm

H&I Subcommittee Meeting 7:00 pm
January 16, 2019 January 17, 2019 January 18, 2019 January 19, 2019
January 20, 2019 January 21, 2019 January 22, 2019 January 23, 2019 January 24, 2019 January 25, 2019 January 26, 2019
January 27, 2019

Phone Lines Subcommittee Meeting 1:00 pm

Phone Lines Subcommittee Meeting 1:00 pm

PR Subcommittee Meeting 1:00 pm

PR Subcommittee Meeting 1:00 pm
January 28, 2019 January 29, 2019 January 30, 2019 January 31, 2019 February 1, 2019 February 2, 2019