October 2018
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
September 30, 2018 October 1, 2018 October 2, 2018 October 3, 2018 October 4, 2018 October 5, 2018 October 6, 2018
October 7, 2018

ASC Meeting 1:00 pm

ASC Meeting 1:00 pm

The Fest Subcommittee Meeting 2:30 pm

The Fest Subcommittee Meeting 2:30 pm
October 8, 2018 October 9, 2018

Activities Subcommittee Meeting 6:30 pm

Activities Subcommittee Meeting 6:30 pm
October 10, 2018 October 11, 2018 October 12, 2018 October 13, 2018
October 14, 2018 October 15, 2018 October 16, 2018

H&I Subcommittee Meeting 7:00 pm

H&I Subcommittee Meeting 7:00 pm
October 17, 2018 October 18, 2018 October 19, 2018 October 20, 2018
October 21, 2018 October 22, 2018 October 23, 2018 October 24, 2018 October 25, 2018 October 26, 2018 October 27, 2018
October 28, 2018 October 29, 2018 October 30, 2018 October 31, 2018 November 1, 2018 November 2, 2018 November 3, 2018